Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Uitgaven

2,88%

€ 1.564

x € 1.000
2,88% Complete

Inkomsten

0,17%

€ 94

x € 1.000
0,17% Complete

Saldo

489,61%

€ -1.470

x € 1.000
Programma onderdelen

02. Programma Buitengebied

Uitgaven

2,88%

€ 1.564

x € 1.000
2,88% Complete

Inkomsten

0,17%

€ 94

x € 1.000
0,17% Complete

Saldo

489,61%

€ -1.470

x € 1.000

Documenten

2.1 Thema Landschap

Doelstellingen

D.2.01 Koesteren en verbeteren van de huidige waarden van het Walcherse landschap

O

In 2016 hebben zich geen situaties voorgedaan waarbij het noodzakelijk was tot verwijdering van storende elementen en verrommelingslocaties over te gaan.

Het opstellen van een plan van aanpak heeft daardoor nog niet plaatsgevonden.

2.2 Thema Kust, strand en duinen

Doelstellingen

D.2.02 Het versterken en benutten van de Veerse gebiedskwaliteiten

G

Wij hebben besloten om via een 2 sporen aanpak uitvoering te geven aan het rapport "De Kust is breder dan het strand". Het eerste spoor bestaat uit de zogenaamde "laaghangend fruit maatregelen" om het welkom en de uitstraling van de parkeerterreinen een basiskwaliteit te geven. Het tweede spoor bestaat uit de inrichting van een  parkeerterrein als belevingsknooppunt.

In 2016 hebben wij een proef gehouden met 2 verschillende toiletvoorzieningen als mogelijk alternatief voor de Dixies. Uit de evaluatie van de gehouden proef blijkt dat deze niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Daarnaast is in 2016 een inventarisatie gedaan van mogelijke samenwerking met ondernemers van nabij gelegen kustparkeerterreinen.  Zowel met het een als het ander gaan wij in 2017 verder aan de slag.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2014 Begroting 2015 actueel Begroting 2016 primitief Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief
Lasten 1.523 1.566 1.564 1.536 1.536 1.534
Baten 73 124 94 94 94 94

Wat mag het kosten op productniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2014 Begroting 2015 actueel Begroting 2016 primitief Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief
Lasten
Bestemmingsplan buitengebied 137 102 82 81 80 80
Kust, strand en duinen 1.386 1.464 1.482 1.455 1.455 1.454
Totaal Lasten 1.523 1.566 1.564 1.536 1.536 1.534
Baten
Bestemmingsplan buitengebied 3 0 0 0 0 0
Kust, strand en duinen 69 124 94 94 94 94
Totaal Baten 73 124 94 94 94 94