Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Uitgaven

3,93%

€ 2.134

x € 1.000
3,93% Complete

Inkomsten

68,09%

€ 36.777

x € 1.000
68,09% Complete

Saldo

11539,29%

€ 34.643

x € 1.000
Programma onderdelen

10. Algemene dekkingsmiddelen - Overzicht van baten en lasten

Uitgaven

3,93%

€ 2.134

x € 1.000
3,93% Complete

Inkomsten

68,09%

€ 36.777

x € 1.000
68,09% Complete

Saldo

11539,29%

€ 34.643

x € 1.000

Doelstellingen

D.10.01 Realiseren van de geraamde opbrengsten gemeentelijke belastingen

G

De gemeentelijke belastingen zijn opgelegd volgens de vastgestelde verordeningen. In deze jaarrekening verwerken we de opbrengst precariobelasting voor kabels en leidingen ad. € 739.000. Dit bedrag zal t.z.t. aan de burger teruggegeven worden. Over de wijze waarop, besluit uw raad later en het zal ook pas plaatsvinden als de aanslagen onherroepelijk zijn. Het resultaat met betrekking tot de toeristenbelasting 2016 is dat er sprake is van een groei van 4% ten opzichte van 2015.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2014 Begroting 2015 actueel Begroting 2016 primitief Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief
Lasten 2.299 3.111 2.134 2.040 1.955 1.813
Baten 30.819 36.097 36.777 36.442 36.157 36.098

Wat mag het kosten op productniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2014 Begroting 2015 actueel Begroting 2016 primitief Begroting 2017 primitief Begroting 2018 primitief Begroting 2019 primitief
Lasten
Overige heffingen 97 67 74 72 72 72
WOZ-activiteiten 278 223 199 202 202 202
Treasury. 1.749 1.874 1.540 1.422 1.310 1.144
Algemene baten en lasten 153 901 273 296 323 348
Toeristenbelasting 22 46 47 47 47 47
Totaal Lasten 2.299 3.111 2.134 2.040 1.955 1.813
Baten
Overige heffingen 6.732 6.900 6.990 7.012 7.012 7.012
Treasury. 1.529 1.325 1.172 1.139 1.095 1.056
Algemene baten en lasten 18.255 23.168 23.925 23.401 23.161 23.140
Toeristenbelasting 4.302 4.705 4.690 4.890 4.890 4.890
Totaal Baten 30.819 36.097 36.777 36.442 36.157 36.098