Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

0.001 Regionale gemeentelijke samenwerking

0.001 Regionale gemeentelijke samenwerking
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2016Toelichting

R
Kwaliteit

De discussie overheadkosten is afgerond en er heeft inmiddels in de afzonderlijke  colleges besluitvorming over plaatsgevonden. Dit wordt nu uitgewerkt met het maken van daadwerkelijke ( samenwerkings)overeenkomsten.  De afronding hiervan is helaas niet in 2016 gelukt en loopt door tot in 2017. Ondertekening van de overeenkomsten heeft ivm andere ontstane discussie tot op heden nog niet plaatsgevonden.

24-02-2017

De discussie overheadkosten is afgerond en er heeft inmiddels in de afzonderlijke  colleges besluitvorming over plaatsgevonden. Dit wordt nu uitgewerkt met het maken van daadwerkelijke ( samenwerkings)overeenkomsten.  De afronding hiervan is helaas niet in 2016 gelukt en loopt door tot in 2017.


R
Tijd

De (nieuwe) samenwerkingsovereenkomsten zijn inmiddels in de maak.  Ondertekening van deze overeenkomsten zal pas in 2017 plaatsvinden. Ondertekening heeft ivm andere ontstane discussie tot op heden nog niet plaatsgevonden.

G
Geld

De  taakstelling voorvloeiend uit de samenwerkingsopdracht is  gerealiseerd.