Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

1.001 Deelname aan de GR Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

1.001 Deelname aan de GR Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
Portefeuillehouder
Zwaag RJ, van der

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2019Toelichting

G
Kwaliteit

Het ontwerp beleidsplan 2016-2019 van de VRZ  is vastgesteld in april 2016.   In juni is er onrust ontstaan binnen de VRZ over een onderzoek naar misstanden binnen de VRZ en het declaratiegedrag van de directeur. Dit heeft geleid tot het op non-actief stellen van de directeur. Er is een plaatsvervanger aangesteld. De begroting 2017 en jaarrekening 2015 zijn op dat moment niet vastgesteld. In december is de jaarrekening 2017 vastgesteld. gevolg daarvan is dat de VRZ onder preventief toezicht staat. In 2016 is gestart met een organisatie onderzoek. De resultaten daarvan zijn begin 2017 gepresenteerd. 

27-01-2017

Het ontwerp beleidsplan 2016-2019 van de VRZ  is vastgesteld in april 2016.   In juni is er onrust ontstaan binnen de VRZ over een onderzoek naar misstanden binnen de VRZ en het declaratiegedrag van de directeur. Dit heeft geleid tot het op non-actief stellen van de directeur. Er is een plaatsvervanger aangesteld. De begroting 2017 en jaarrekening 2015 zijn op dat moment niet vastgesteld. In december is de jaarrekening 2017 vastgesteld. gevolg daarvan is dat de VRZ onder preventief toezicht staat. In 2016 is gestart met een organisatie onderzoek. De resultaten daarvan worden begin 2017 gepresenteerd.