Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

1.003 Herontwikkelen van het Nehalenniagebied en verbeteren Boulevard

1.003 Herontwikkelen van het Nehalenniagebied en verbeteren Boulevard
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2015Toelichting

G
Kwaliteit

In lijn van de Visie Domburg wordt de haalbaarheid voor de verplaatsing van het museum Marie Tak van Poortvliet onderzocht. Daarom wordt nu gesproken met Waterschap Zeeuwse Eilanden en provincie over mogelijkheden en voorwaarden.  Het museum moet zijn vorm en plaats krijgen binnen een integraal ontwerp voor de herinrichting van het Nehalenniagebied zoals in de Visie is beschreven. Daarnaast vinden startgesprekken plaats met ondernemers uit het Nehalenniagebied om planvorming binnen de Visie Domburg te onderzoeken. De planvorming voor de herinrichting van de Boulevard is gestart en in december aan de bevolking van Domburg gepresenteerd. Een brede klankbordgroep uit Domburg en Stedenbouwkundige Matthijs de Boer zijn betrokken bij het proces.