Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

1.005 Ontwikkelen beeldkwaliteit voor openbare ruimte en gebouwen

1.005 Ontwikkelen beeldkwaliteit voor openbare ruimte en gebouwen
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2015Toelichting

G
Kwaliteit

Onder leiding van Matthijs de Boer Stedenbouw is gewerkt aan het beeldkwaliteitsplan voor Domburg. Dit is gebeurd in samenwerking met een klankbordgroep van inwoners en ondernemers uit Domburg. Anders dan eerst de bedoeling was is één integraal document gemaakt voor zowel de gebouwen als de openbare ruimte. Dit komt zowel de samenhang als het overzicht ten goede. Het plan heeft ter inzage gelegen en is aan de commissie RO voorgelegd. Naar aanleiding van vragen en opmerkingen uit de Commissie RO heeft stedenbouwkundige Matthijs de Boer nadere uitleg gegeven over de opbouw en inhoud van het beeldkwaliteitsplan Domburg. Het vaststellingproces is hiermee verschoven naar 2017.