Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

1.006 Actueel houden Algemene plaatselijke verordening Veere (APV).

1.006 Actueel houden Algemene plaatselijke verordening Veere (APV).
Portefeuillehouder
Zwaag RJ, van der

Planning
Startdatum: 31-12-2016Toelichting

G
Kwaliteit

De APV wordt vanaf 2015 jaarlijks geactualiseerd, waarbij gelet wordt op handhaafbaarheid en deregulering. De APV 2017 treedt per 1 januari 2017 in werking.