Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

1.008 Opstellen integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP)

1.008 Opstellen integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP)
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-08-2014Toelichting

Het college heeft het IHUP 2017 op 20 december 2016 vastgesteld. We stuurden het  ter kennisname naar de gemeenteraad van februari 2017.

We zijn bezig met het opstellen van het IHUP 2018. 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld