Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

1.010 Uitvoeren actieplan kleine ergernissen

1.010 Uitvoeren actieplan kleine ergernissen
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2018Toelichting

Door de toeristische drukte is er in de zomerperiode onvoldoende aandacht gegeven aan het project "kleine ergernissen". In het najaar van 2016 is daarom een inhaalslag gemaakt en zijn er daarom meer controles en gesprekken met inwoners en bezoekers geweest over hun gedrag. Zo nodig  is er  repressief opgetreden. Het project wordt n 2017 voortgezet.  

G
Kwaliteit
01-03-2017

Door de toeristische drukte is er in de zomerperiode onvoldoende aandacht gegeven aan het project "kleine ergernissen". In het najaar van 2016 zijn er daarom meer controles en gesprekken met belanghebbenden geweest.  Ook is er zo mogelijk repressief opgetreden.  Het project wordt in 2017 voortgezet en in januari vindt er een tussenevaluatie plaats.


16-02-2017

Door de toeristische drukte is er in de zomerperiode onvoldoende aandacht gegeven aan het project "kleiner ergernissen". In het najaar van 2016 zijn er daarom meer controles en gesprekken met belanghebbenden geweest.  Ook is er zo mogelijk repressief opgetreden.  In 2017 wordt het project voortgezet.  In januari 2017 volgt de evaluatie.


G
Tijd
G
Geld