Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

1.015 Evaluatie Walchers archeologie beleid

1.015 Evaluatie Walchers archeologie beleid
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-01-2016Toelichting

G
Kwaliteit
De actualisatie en aanpassing van het Walchers archeologiebeleid gaat samen met het toevoegen van nieuw maritiem archeologiebeleid en een nieuw onderzoeksthema: Walcheren als strategisch bolwerk. Daarnaast hebben we de Walcherse verwachtingskaart en beleidsadvieskaart herzien. In januari is deze actualisatie vastgesteld door de drie Walcherse gemeenteraden.