Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

1.016 Formuleren van integrale toekomstvisies voor de kernen

1.016 Formuleren van integrale toekomstvisies voor de kernen
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 19-09-2013
Einddatum: 15-03-2017Toelichting

G
Kwaliteit

Alle visies zijn opgeleverd. Een aantal kernen hebben aangegeven dat zij (op dit moment) geen visie willen opstellen. Daarom is eind 2016 gestart met de afronding van het proces dorpsvisies en is besloten om een evaluatie op te starten om een voorstel te doen over:

-        het verloop van het proces en de leerpunten

-        de stand van zaken van uitvoering in de kernen

-        de eventuele gewenste gemeentelijke ondersteuning voor het vervolg

-        de besteding van het restantbudget.

31-01-2017

Alle visies zijn opgeleverd. Een aantal kernen hebben aangegeven dat zij (op dit moment) geen visie willen opstellen. Daarom is eind 2016 gestart met de afronding van het proces dorpsvisies en is besloten om een evaluatie op te starten om een voorstel te doen over:

-        het verloop van het proces en de leerpunten

-        de stand van zaken van uitvoering in de kernen

-        de eventuele gewenste gemeentelijke ondersteuning voor het vervolg

-        de besteding van het restantbudget.