Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

1.027 Opstellen nota grondbeleid en actualiseren algemene gronduitgifte voorwaarden

1.027 Opstellen nota grondbeleid en actualiseren algemene gronduitgifte voorwaarden
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2014Toelichting

G
Kwaliteit

In november 2016 heeft u de nieuwe Grondnota vastgesteld. Hierin namen we ontwikkelingen op die  te maken hebben met beleidsmatige en financiële aspecten, welke aansluiten op de laatste wet en regelgeving zoals de vennootschapsbelasting. Het beleid voor leegkomende gebouwen zal een apart traject volgen als uitvloeisel van de opdracht uit het coalitieakkoord. In de nota grondbeleid 2016 zijn ook andere relevante beleidsstukken verwerkt en de nieuwe nota vervangt daarmee de volgende documenten: nota grondbeleid, nota kostenverhaal, grondprijzennota en de gronduitgiftenota.

24-02-2017

In november 2016 heeft u de nieuwe Grondnota vastgesteld. Hierin namen we ontwikkelingen op die  te maken hebben met beleidsmatige en financiële aspecten, welke aansluiten op de laatste wet en regelgeving zoals de vennootschapsbelasting. Het beleid voor leegkomende gebouwen zal een apart traject volgen als uitvloeisel van de opdracht uit het coalitieakkoord. In de nota grondbeleid 2016 zijn ook andere relevante beleidsstukken verwerkt en de nieuwe nota vervangt daarmee de volgende documenten: nota grondbeleid, nota kostenverhaal, grondprijzennota en de gronduitgiftenota.


13-02-2017

In november 2016 heeft u de nieuwe Grondnota vastgesteld. Hierin namen we ontwikkelingen op die  te maken hebben met beleidsmatige en financiële aspecten, welke aansluiten op de laatste wet en regelgeving zoals de vennootschapsbelasting. Het beleid voor leegkomende gebouwen zal een apart traject volgen als uitvloeisel van de opdracht uit het coalitieakkoord. In de nota grondbeleid 2016 zijn ook andere relevante beleidsstukken verwerkt en
vervangt daarmee de volgende documenten: nota grondbeleid, nota kostenverhaal, grondprijzennota en de gronduitgiftenota.