Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

11.002 Actualiseren inkoop- en aanbestedingsbeleid

11.002 Actualiseren inkoop- en aanbestedingsbeleid
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 30-09-2015
Einddatum: 30-12-2016Toelichting

G
Kwaliteit

Ivm vacature beleidsmedewerker inkoop verschuiven we de evaluatie aanbestedings- en inkoopbeleid en leggen we nu in  2017 hierover besluitvorming aan de raad voor.