Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

2.002 Uitvoering wegreconstructie Nieuwstraat, Ooststraat, Westkapelseweg, Zoutelande

2.002 Uitvoering wegreconstructie Nieuwstraat, Ooststraat, Westkapelseweg, Zoutelande
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 19-09-2013
Einddatum: 29-06-2017Toelichting

G
Kwaliteit

Na vaststellen van het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Nieuwstraat, Ooststraat en Westkapelseweg in Zoutelande is het bestek voor uitvoering aanbesteed.  In september 2016 is met de daadwerkelijke uitvoering gestart.  De werkzaamheden zijn tot eind 2016 voorspoedig verlopen en de werkzaamheden zijn voor Pasen 2017 gereed.

15-02-2017

Na vaststellen van het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Nieuwstraat, Ooststraat en Westkapelseweg in Zoutelande is het bestek voor uitvoering aanbesteed.  In september 2016 is met de daadwerkelijke uitvoering gestart.  De werkzaamheden zijn tot eind 2016 voorspoedig verlopen en naar verwachting zullen de werkzaamheden voor de Pasen 2017 gereed zijn.


G
Tijd

De geplande uitvoering van de herinrichting voor 2016 is volgens planning verlopen. De ruimte die aanvankelijk in de planning zat om onverwachte zaken op te vangen, is benut om de ondernemers in de herfstvakantie goed bereikbaar te houden. Het risico dat hiermee de einddatum, te weten Pasen 2017 niet gehaald zou worden is hierdoor verhoogd. Tot op heden zijn er echter geen signalen dat de voltooiing van de herinrichting voor Pasen 2017 niet gaat lukken.

G
Geld