Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

2.010 Opstellen verkeer en vervoersplan (GVVP)

2.010 Opstellen verkeer en vervoersplan (GVVP)
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-10-2016

In nauw overleg met bewoners, ondernemers en andere overheden is het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) opgesteld. Tegelijk is samen met de andere Walcherse overheden gewerkt aan een verkeerscirculatieplan voor Walcheren. De uitkomsten van het Verkeerscirculatieplan Walcheren zijn verwerkt in het GVVP. Het college heeft het concept GVVP in november 2016 vrijgegeven voor formele inspraak.

Iedereen kon tot medio februari 2017 reageren. Alle reacties zijn in een inspraaknota opgenomen en het plan is waar nodig nog aangepast.Toelichting

In 2016 is het conceptplan afgerond. Het conceptplan is gepubliceerd en ter inzage gelegd en iedereen kon tot begin 2017 een zienswijze indienen. In april 2017 is het plan voor definitieve besluitvorming aan de raad voorgelegd en vastgesteld.

G
Kwaliteit
13-04-2017

In 2016 is het conceptplan afgerond. Het conceptplan is gepubliceerd en ter inzage gelegd en iedereen kon tot begin 2017 een zienswijze indienen. In april 2017 is het plan voor definitieve besluitvorming aan de raad voorgelegd.


01-03-2017

In 2016 is het conceptplan afgerond. Het conceptplan is gepubliceerd en ter inzage gelegd en iedereen kon tot begin 2017 een zienswijze indienen. In april 2017 wordt het plan voor definitieve besluitvorming aan de raad voorgelegd.


16-02-2017

In 2016 is het concept-plan afgerond. Het plan is gepubliceerd en ter inzage gelegd en iedereen kon tot begin 2017 een zienswijze indienen. In april 2017 wordt het plan voor definitieve besluitvorming voorgelegd aan de raad.


16-02-2017

 We hebben een aantal zienswijzen ontvangen op het gepubliceerde concept GVVP. Deze zijn we aan het beoordelen, beantwoorden en verwerken.


13-02-2017

 Na het vaststellen van de beleidsagenda zijn we verder gegaan met het uitwerken van het GVVP. De uitkomsten van het concept GVVP zijn ook gepresenteerd aan de stads- dorpsraden, ondernemersverenigingen en andere betrokken partijen. Daarnaast hebben we gezamenlijk met de Walcherse wegbeheerders en slag gemaakt in de Walcherse verkeerscirculatie. Dit is een belangrijke input voor ons GVVP. Inmiddels ligt het GVVP ter inzage.


G
Tijd
G
Geld