Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

3.001 Uitvoeren economische agenda

3.001 Uitvoeren economische agenda
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2015Toelichting

De economische agenda uit 2014 behelst activiteiten op het gebied van detailhandel en horeca, toerisme, duurzaamheid en innovatie, natuurlijk kapitaal, arbeidsmarkt en onderwijs,  zorgeconomie en dienstverlening. Op al deze terreinen wordt doorlopend gewerkt. Voorbeelden zijn het ondernemersdossier, de Zeelandpas, het uitvoeringsprogramma toeristische Alliantie, snel internet, de Nieuwe Economische Dragers die zijn gerealiseerd en nog zullen komen, de nauwe samenwerking met de HZ in Science in residence, de inzet op reintegratie en social return on investment bij aanbestedingen.  De opzet van de economische agenda gaat veranderen; in de loop van 2017 volgt daarover informatie.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld