Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

3.004 Herstructureren en revitaliseren bestaande bedrijventerreinen.

3.004 Herstructureren en revitaliseren bestaande bedrijventerreinen.
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-01-2015
Einddatum: 30-12-2017Toelichting

G
Kwaliteit

Op 11 oktober 2016 stelde het college het concept bedrijventerreinenprogramma Veere vast. Vervolgens hebben we het concept voorgelegd aan de ondernemers op de bedrijventerreinen. Er was een goedbezochte bijeenkomst van de ondernemers. Hun reacties verwerken we in een uitvoeringsprogramma. Daarna stelt het college het programma definitief vast.

10-02-2017

Op 11 oktober 2016 stelde het college het concept bedrijventerreinenprogramma Veere vast. Vervolgens hebben we het concept voorgelegd aan de ondernemers op de bedrijventerreinen. Hun reacties verwerken in we in een uitvoeringsprogramma. Daarna stellen het programma definitief vast.