Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

3.007 Samenwerking Toeristische Uitvoerings Alliantie 2016-2018

3.007 Samenwerking Toeristische Uitvoerings Alliantie 2016-2018
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2018Toelichting

G
Kwaliteit

De TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland) heeft aan de Zeeuwse kustgemeenten een  uitvoeringsprogramma 2016-2017 voorgelegd.  Het gaat om onderzoeken/projecten met vaak een gezamenlijk belang. De R&T sector heeft positief geadviseerd over het activiteitenplan en om de kosten te betalen uit de Toeristische Impuls. De eerste (onderzoeks)resultaten verwachten wij begin 2017.

16-01-2017

De TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland) heeft aan de Zeeuwse kustgemeenten een  uitvoeringsprogramma 2016-2017 voorgelegd.  Het gaat om onderzoeken/projecten met vaak een gezamenlijk belang. De R&T sector heeft positief geadviseerd over het activiteitenplan en de kosten te betalen uit de Toeristische Impuls beschikbaar te stellen. De eerste 9onderzoeks)resultaten verwachten wij begin 2017.