Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

3.011 Voorbereiden Project Ecoferium Veerse Dam en duurzame mobiliteit Veere

3.011 Voorbereiden Project Ecoferium Veerse Dam en duurzame mobiliteit Veere
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2017Toelichting

O
Kwaliteit

In 2016 is uitvoering gegeven  aan onze inspanningsverplichting om tot een verplaatsing van snackbar De Lekkerbek naar de meerzijde te komen. Als onderdeel van een op die locatie te realiseren Ecoferium. Zonder succes. Met de concept Zeeuwse Kustvisie, die in december 2016 is gepresenteerd is de hele ontwikkeling van de Veerse Dam in een ander licht komen te staan.

13-02-2017

In 2016 is uitvoering gegeven  aan onze inspanningsverplichting om tot een verplaatsing van snackbar De Lekkerbek naar de meerzijde als onderdeel van een op die locatie te realiseren Ecoferium. Zonder succes. Met de concept Zeeuwse Kustvisie, die in december 2016 is gepresenteerd is de hele ontwikkeling van de Veerse Dam in een ander licht komen te staan.


16-01-2017

In oktober 2014 is ingestemd met de voorbereiding van de projecten Ecoferium Veerse Dam en Ecomobiliteit. Voor het realiseren van beide projecten is EU subsidie nodig. De projectaanmelding Ecomobiliteit in het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland is afgewezen, omdat het onvoldoende grensoverschrijdend en innovatief zou zijn. In 2016 is de haalbaarheid van het project geen stap dichterbij gekomen. Met de Kustvisie erbij is de hele Veerse Dam ontwikkeling in een ander licht komen te staan.

 

 

We  kijken nu naar kansen voor aansluiting van het project als geheel of met onderdelen bij andere subsidieprogramma’s. Het onderzoek dat in opdracht van de provincie naar een Duurzaam Toeristisch Netwerk wordt uitgevoerd biedt wellicht ook (nieuwe) aanknopingspunten. Dit onderzoek zou in december 2015 gereed zijn, maar is doorgeschoven naar het 1e kwartaal 2016.

Voor het project Ecoferium hotspot Veerse Dam kijken we of een heroverweging van de uitgangspunten 2009 gewenst zijn om tot uitvoering te komen. Mogelijke alternatieve scenario's worden in beeld gebracht. Geplande besluitvorming hierover vóór de zomer 2016.

Het kost meer tijd, daarom besluitvorming na de zomer 2016. Na de besluitvorming van de gemeenteraad van Noord-Beveland over het project De Zeeuwse Lagune is het de bedoeling dat alle bij de Samenwerkingsovereenkomst Veerse Dam betrokken overheden (de stuurgroep) over hoe verder. 


O
Tijd
O
Geld

Wel of geen EU subsidie is essentieel voor realiseringskans van beide projecten.