Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

3.014 Opstellen toekomstvisie maatschappelijk vastgoed en realiseren taakstelling accommodaties

3.014 Opstellen toekomstvisie maatschappelijk vastgoed en realiseren taakstelling accommodaties
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2020Toelichting

G
Kwaliteit

In januari 2016 zijn we gestart met de uitvoering van het plan van aanpak. Een van de eerste stappen was het voeren van de zgn. maatschappelijke dialoog in alle kernen.  In augustus 2016 hebben we besloten om de uitvoeringsagenda maatschappelijk vastgoed 2025 ook te baseren op het uitgangspunt "maatwerk per kern". De (toekomstige) behoefte in de kernen staat daarbij centraal. In de dialogen met de kernen hebben wij ons uitgangspunt "meer samenleving en minder overheid" gebruikt om zo voldoende ruimte te kunnen bieden aan wensen en initiatieven. Wij vinden het belangrijk dat de gebruikers/verenigingen en/of inwoners een bijdrage gaan leveren aan de exploitatie van de mfa's/dorpshuizen.

De gemeenteraad heeft op 15 december 2016  de uitvoeringsagenda maatschappelijk vastgoed vastgesteld.  Deze agenda is richtinggevend voor andere autonome ontwikkelingen van de (gemeentelijke) maatschappelijke voorzieningen.  In de eerste periode 2017 t/m 2020 gaan we aan de slag in vier kernen, namelijk Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle.