Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

3.015 Subsidiëren van organisaties die aansluiten op het sociale domein

3.015 Subsidiëren van organisaties die aansluiten op het sociale domein
Portefeuillehouder
Maas C.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2016Toelichting

G
Kwaliteit

In de kadernota is extra budget opgenomen voor een impuls in het preventieve veld in 2016.

Met dit budget van € 50.000 hebben wij diverse organisaties in staat gesteld activiteiten uit te voeren in het preventieve veld.  Met deze extra impuls worden mensen met een hulpvraag  in een vroeg stadium ondersteund om te voorkomen dat problemen verergeren. Juist met de inzet van vrijwilligers wordt lichte ondersteuning geboden en wordt de inzet van professionals uitgesteld of overbodig. Deze aanpak past bij de uitgangspunten van : zorg zo vroeg mogelijk leveren , zorg dichtbij organiseren en zo licht mogelijk inzetten als kan.  In 2016 is aan diverse organisaties extra budget toegekend die samen het zogenaamde 'voorliggend veld' versterken .  Uit gesprekken met organisaties en cliënten blijkt dat men tevreden is.

 

 

15-02-2017

In de kadernota is extra budget opgenomen voor een impuls in het preventieve veld in 2016. In 2016 is extra budget beschikbaar gesteld aan Humanitas om meer gezinnen met opvoedvragen te ondersteunen .

In 2016 krijgt de Stichting Present middelen om bijzondere projecten in de gemeente uit te voeren. Deze Stichting werkt met vrijwilligers en zij voeren projecten uit die aanvullend zijn aan de hulp van professionals.

Voor de Stichting welzijn Veere is extra subsidie toegekend voor het inrichten van een Participatiepunt in Veere. Daar worden vrijwilligers die een uitkering ontvangen op de juiste wijze bij een project ingezet.

Verder krijgt de stichting Welzijn Veere extra subsidie voor het deelnemen aan het overleg rond complexe laag risico casussen met andere organisaties.

Vanuit het plan Integrale Schuldhulpverlening is er extra budget voor Humanitas voor hun rol bij de uitvoering.

Humanitas ontvangt vanaf 2017 extra subsidie voor de verbetering van de Thuisadministratie Walcheren. Een beroepskracht gaat de kwaliteit, stabiliteit en de continuïteit van de TAW versterken. Met 60 vrijwilligers per jaar worden kwetsbare inwoners ondersteund en schulden problematiek voorkomen.

Aan de Stichting Hersteltalent wordt in 2017 subsidie verleend voor een zelfregiecentrum. Gedurende een jaar wordt door St. Hersteltalent laagdrempelige begeleiding geboden tijdens wekelijkse open inloop momenten bij de SWV. Deelnemers en vrijwilligers krijgen en geven elkaar begeleiding voor psychische problematiek. Zo wordt voorkomen dat deze mensen een beroep moeten doen op specialistische zorg.

Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor uren procescoördinatie voor de analyse en signalering in het Veiligheidshuis van de problematiek onder kwetsbare jongeren. Deze aanpak is bedoeld om vroegtijdig de signalen op te kunnen pakken.