Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

3.017 Onderzoek monumentenstichting

3.017 Onderzoek monumentenstichting
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-05-2015Toelichting

G
Kwaliteit

De 1e fase van het projectplan naar verzelfstandiging gemeentelijke monumenten is uitgevoerd.  Op grond van de bevindingen uit de 1e fase is het project tot verzelfstandiging afgesloten.  Tevens is op basis van de bevindingen een nieuw projectplan "Meer doen met ons cultureel erfgoed!" vastgesteld, dat in 2017 wordt uitgevoerd. Doelstelling hiervan is ons cultureel erfgoed meer te gaan gebruiken en in te zetten voor een aangenaam woonklimaat en ter promotie van toeristisch -recreatieve ontwikkelingen. 

 

12-01-2017

De 1e fase van het projectplan naar verzelfstandiging gemeentelijke monumenten is uitgevoerd.  De bevindingen en conclusies uit de 1e fase zijn aan de gemeenteraad voorgelegd met het voorstel een vervolg project - "Meer doen met ons cultureel erfgoed!" - te starten.  De raad heeft hiermee ingestemd (deze zin onder voorbehoud vanwege bespreking in commissie MO 17-1)

 


11-01-2017

De 1e fase van het projectplan naar verzelfstandiging gemeentelijke monumenten is uitgevoerd.  De bevindingen en conclusies uit de 1e fase zijn aan de gemeenteraad voorgelegd met het voorstel een nieuw project -

Meer doen met ons cultureel erfgoed! - te starten.  Begin 2017 heeft de raad hiermee ingestemd (deze zin onder voorbehoud)

 


11-01-2017

De 1e fase van het projectplan naar verzelfstandiging gemeentelijke monumenten is uitgevoerd. Hierbij is aangegeven dat u de bevindingen uit de 1e fase ter informatie zou krijgen. Deze leggen wij hierbij aan u voor.

De conclusies uit de 1e fase leiden tot de keuze a. afsluiting van het project of b. een nieuwe opdracht / project.

Gelet op de bevindingen uit de 1e fase wordt voorgesteld te kiezen voor een nieuw project.