Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

4.003 Beoordeling implementatie en kaderstelling doelgroepenvervoer

4.003 Beoordeling implementatie en kaderstelling doelgroepenvervoer
Portefeuillehouder
Maas C.

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-08-2019

In december 2014 is de Beleidsnotitie doelgroepenvervoer vastgesteld. De raad heeft hiermee besloten aan te sluiten bij de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. Bij deze aansluiting hoort een nieuwe werkwijze. Die voeren we in 2016 uit. We controleren of de uitvoering verloopt volgens de vastgestelde uitgangspunten en financiële kaders. Toelichting

G
Kwaliteit

Vanaf 1 november 2015 wordt het doelgroepenvervoer (Wmo vervoer, leerlingenvervoer, gym- en zwemvervoer en WSW vervoer) op de nieuwe werkwijze uitgevoerd waarbij de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland (GVC) de planning en regie verzorgt.  TCR had de betreffende aanbesteding gewonnen en verzorgt het vervoer.

De 3 Walcherse gemeenten  en TCR / Hala zijn 3 februari 2016  gedagvaard in de bodemprocedure door Transvision (één van de partijen die de aanbesteding heeft verloren).  De rechtbank  Zeeland-West-Brabant heeft 28 december 2016 de vorderingen van Transvision afgewezen. Door deze  gunstige uitspraak wordt het doelgroepenvervoer verder uitgevoerd  overeenkomstig de op dit moment geldende overeenkomst met TCR.

Overigens heeft Transvision  24 maart 2017 hoger beroep ingesteld. 

Rekening en begroting Gemeentelijke Vervoers Centrale Zeeland (GVC)
De jaarrekening 2015 en de begroting 2017 van de GVC zijn door het bestuur van de GVC vastgesteld.

 

06-04-2017

Vanaf 1 november 2015 wordt het doelgroepenvervoer (Wmo vervoer, leerlingenvervoer, gym- en zwemvervoer en WSW vervoer) op de nieuwe werkwijze uitgevoerd waarbij de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland (GVC) de planning en regie verzorgt.  TCR had de betreffende aanbesteding gewonnen en verzorgt het vervoer.

De 3 Walcherse gemeenten  en TCR / Hala zijn 3 februari 2016  gedagvaard in de bodemprocedure door Transvision (één van de partijen die de aanbesteding heeft verloren).  De rechtbank  Zeeland-West-Brabant heeft 28 december 2016 de vorderingen van Transvision afgewezen. Door deze  gunstige uitspraak wordt het doelgroepenvervoer verder uitgevoerd  overeenkomstig de op dit moment geldende overeenkomst met TCR.

Overigens heeft Transvision  24 maart 2017 hoger beroep ingesteld. 

 

 

 

 Rekening en begroting Gemeentelijke Vervoers Centrale Zeeland (GVC)

De jaarrekening 2015 en de begroting 2017 van de GVC zijn door het bestuur van de GVC vastgesteld.

 


15-02-2017

Vanaf 1 november 2015 wordt het doelgroepenvervoer (Wmo vervoer, leerlingenvervoer, gym- en zwemvervoer en WSW vervoer) op de nieuwe werkwijze uitgevoerd waarbij de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland (GVC) de planning en regie verzorgt.  TCR had de betreffende aanbesteding gewonnen en verzorgt het vervoer.

De 3 Walcherse gemeenten  en TCR / Hala zijn 3 februari 2016  gedagvaard in de bodemprocedure door Transvision (één van de partijen die de aanbesteding heeft verloren).  De rechtbank  Zeeland-West-Brabant heeft 28 december 2016 de vorderingen van Transvision afgewezen. Door deze  gunstige uitspraak wordt het doelgroepenvervoer verder uitgevoerd  overeenkomstig de op dit moment geldende overeenkomst met TCR.  Overigens dient in april 2017 wel een besluit genomen te worden om deze overeenkomst wel of niet met één jaar te verlengen.

Transvision heeft tot 28 maart 2017 de tijd om te beslissen al dan niet in hoger beroep te gaan.

 

 Rekening en begroting Gemeentelijke Vervoers Centrale Zeeland (GVC)

De jaarrekening 2015 en de begroting 2017 van de GVC zijn door het bestuur van de GVC vastgesteld.

 


12-01-2017

Vanaf 1 november 2015 wordt het doelgroepenvervoer (Wmo vervoer, leerlingenvervoer, gym- en zwemvervoer en WSW vervoer) op de nieuwe werkwijze uitgevoerd. TCR verzorgt het vervoer en de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland (GVC) verzorgt de planning en de regie.    

De 3 Walcherse gemeenten  en TCR / Hala zijn 3 februari 2016  gedagvaard in de bodemprocedure door Transvision (één van de partijen die de aanbesteding heeft verloren).  De rechtbank  Zeeland-West-Brabant heeft 28 december 2016 de vorderingen van Transvision afgewezen. Door deze  gunstige uitspraak wordt het doelgroepenvervoer verder uitgevoerd  overeenkomstig de op dit moment geldende overeenkomst met TCR.  Overigens dient in maart 2017 wel een besluit genomen te worden om deze overeenkomst wel of niet met één jaar te verlengen.

Transvision heeft tot 28 maart 2017 de tijd om te beslissen al dan niet in hoger beroep te gaan.

 

 Rekening en begroting Gemeentelijke Vervoers Centrale Zeeland (GVC)

De jaarrekening 2015 en de begroting 2017 van de GVC zijn door het bestuur van de GVC vastgesteld.

 


12-01-2017

Vanaf 1 november 2015 wordt het doelgroepenvervoer (Wmo vervoer, leerlingenvervoer, gym- en zwemvervoer en WSW vervoer) op de nieuwe werkwijze uitgevoerd. TCR verzorgt het vervoer en de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland (GVC) verzorgt de planning en de regie.    

De 3 Walcherse gemeenten  en TCR / Hala zijn 3 februari 2016  gedagvaard in de bodemprocedure door Transvision (één van de partijen die de aanbesteding heeft verloren).  De rechtbank  Zeeland-West-Brabant heeft 28 december 2016 de vorderingen van Transvision afgewezen. Door deze  gunstige uitspraak kan het doelgroepenvervoer verder uitgevoerd worden overeenkomstig de op dit moment geldende overeenkomst met TCR.  Overigens dient in maart 2017 wel een besluit genomen te worden om deze overeenkomst wel of niet met één jaar te verlengen.

Daarnaast heeft Transvision tot 28 maart 2017 de tijd om te beslissen al dan niet in hoger beroep te gaan.

 

 Rekening en begroting Gemeentelijke Vervoers Centrale Zeeland (GVC)

De jaarrekening 2015 en de begroting 2017 van de GVC zijn door het bestuur van de GVC vastgesteld.

 


12-01-2017

Vanaf 1 november 2015 wordt het doelgroepenvervoer (Wmo vervoer, leerlingenvervoer, gym- en zwemvervoer en WSW vervoer) op de nieuwe werkwijze uitgevoerd. TCR verzorgt het vervoer en de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland (GVC) verzorgt de planning en de regie.    

De 3 Walcherse gemeenten  en TCR / Hala zijn 3 februari 2016  gedagvaard in de bodemprocedure door Transvision (één van de partijen die de aanbesteding heeft verloren).  De rechtbank  Zeeland-West-Brabant heeft 28 december 2016 de vorderingen van Transvision afgewezen. Door deze  gunstige uitspraak kan het doelgroepenvervoer verder uitgevoerd worden overeenkomstig de op dit moment geldende overeenkomst met TCR.  Overigens dient in maart 2017 wel een besluit genomen te worden om deze overeenkomst wel of niet met één jaar te verlengen.

Daarnaast heeft Transvision tot 28 maart 2017 de tijd om te beslissen al dan niet in hoger beroep te gaan.

 

 Rekening en begroting Gemeentelijke Vervoers Centrale Zeeland (GVC)

De jaarrekening 2015 en de begroting 2017 van de GVC zijn door het bestuur van de GVC vastgesteld.

 


11-01-2017

Vanaf 1 november 2015 wordt het doelgroepenvervoer (Wmo vervoer, leerlingenvervoer, gym- en zwemvervoer en WSW vervoer) op de nieuwe werkwijze uitgevoerd. TCR verzorgt het vervoer en de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland (GVC) verzorgt de planning en de regie.    

De 3 Walcherse gemeenten  en TCR / Hala zijn 3 februari 2016  gedagvaard in de bodemprocedure door Transvision (één van de partijen die de aanbesteding heeft verloren).  De rechtbank  Zeeland-West-Brabant heeft 28 december 2016 de vorderingen van Transvision afgewezen. Door deze  gunstige uitspraak kan het doelgroepenvervoer verder uitgevoerd worden overeenkomstig de op dit moment geldende overeenkomst met TCR.  Overigens dient in maart 2017 wel een besluit genomen te worden om deze overeenkomst wel of niet met één jaar te verlengen.

Daarnaast heeft Transvision wel  3 maanden om te beslissen al dan niet in hoger beroep te gaan.

 

 Rekening en begroting Gemeentelijke Vervoers Centrale Zeeland (GVC)

De jaarrekening 2015 en de begroting 2017 van de GVC zijn door het bestuur van de GVC vastgesteld.