Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

4.003 In kaart brengen gevolgen loslaten begrip “richting” in planning onderwijshuisvesting

4.003 In kaart brengen gevolgen loslaten begrip “richting” in planning onderwijshuisvesting
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016Toelichting

De rijksoverheid heeft een concept-wettekst voor consultatie verspreid. De VNG gaat in overleg met het ministerie, met name over de gevolgen voor het leerlingenvervoer. Het is nog niet duidelijk wanneer dit voorstel in de Kamer behandeld wordt.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld