Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

4.004 Realiseren multifunctioneel gebouw in Biggekerke

4.004 Realiseren multifunctioneel gebouw in Biggekerke
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2017Toelichting

G
Kwaliteit

Het dorpshuis is gesloopt en de school is verhuisd naar de tijdelijke huisvesting. In januari begint de sloop van de school. Daarna start het explosievenonderzoek en archeologisch onderzoek.
Het bestemmingsplan en bijbehorende exploitatieopzet   voor de accommodatie staat op de gemeenteraadsagenda van 2 februari 2017.  Het fine tunen van de begroting voor de bouw heeft meer tijd gekost dan verwacht.  We denken dat we nu pas in juni met de bouw kunnen starten i.p.v. april.  

O
Tijd

Een reële planning is nu oplevering van de accommodatie begin 2018.

G
Geld