Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

4.005 Harmoniseren kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

4.005 Harmoniseren kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016Toelichting

De wetswijziging is nog niet gepubliceerd. De ingangsdatum is vermoedelijk 1 januari 2018. Met Kinderopvang Walcheren is een proces afgesproken voor de voorbereiding. We proberen de harmonisatie zo snel mogelijk door te voeren, zodat ook Veerse ouders gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag.  Streefdatum is 1 april 2017. De bijdrage VVE wordt  weer met een jaar verlengd. Ook krijgen we extra geld voor scholing van de leidsters in de peuterspeelzalen.

Jaarrekening: Kinderopvang Walcheren zal per 1 juli 2017 de peuterspeelzalen en kinderopvang in Veere geharmoniseerd hebben.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld