Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

5.001 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Sport 2017

5.001 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Sport 2017
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2017Toelichting

G
Kwaliteit

Samen met de klankbordgroep sport en bewegen hebben we op 15 december 2016 het concept uitvoeringsprogramma 2017 afgerond. Op 17 januari 2017 hebben we het uitvoeringsprogramma sport 2017 vastgesteld. Dit hebben we ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd (2 februari).

Basis voor dit uitvoeringsprogramma is de Sportnota 2016. In het uitvoeringsprogramma 2017 gaan we door met succesvolle projecten zoals de activiteiten basisscholen en het sportambassadeurschap. Ook hebben we gezocht naar nieuwe samenwerkingen zoals met Arduin.

 

 

G
Tijd
G
Geld

Bij het uitvoeringsprogramma 2017 is ook een begroting opgenomen.