Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

5.002 Opstellen nota integrale veiligheid

5.002 Opstellen nota integrale veiligheid
Portefeuillehouder
Zwaag RJ, van der

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2016Toelichting

G
Kwaliteit

De geactualiseerde nota IV 2017-2018 is op 2 februari 2017 door de raad vastgesteld.

27-01-2017