Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

5.022 Tegengaan storende elementen in buitengebied

5.022 Tegengaan storende elementen in buitengebied
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 14-06-2015Toelichting

G
Kwaliteit

In 2016 hebben zich geen situaties voorgedaan waarbij het noodzakelijk was tot verwijdering van storende elementen en verrommelingslocaties over te gaan.

Het opstellen van een plan van aanpak heeft daardoor nog niet plaatsgevonden.

 

09-02-2017

In 2016 hebben zich geen situaties voorgedaan waarbij het noodzakelijk was tot verwijdering van storende elementen en verrommelingslocaties over te gaan.