Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

5.026 Structuurvisie Cultuurhistorie

5.026 Structuurvisie Cultuurhistorie
Portefeuillehouder
Maas C.

Planning
Startdatum: 30-09-2015
Einddatum: 05-07-2017Toelichting

G
Kwaliteit

De RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) heeft € 15.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek wederopbouw. Met deze subsidie werken we aan een goede opzet om de wederopbouw in kaart te kunnen brengen.

Het onderzoeken en realiseren van een adequate lijst van waardevolle cultuurhistorische panden vraagt meer tijd dan voorzien. Er is een hernieuwd plan van aanpak gemaakt, de lijsten zijn opnieuw gecontroleerd en in maart en april 2017 worden de lijsten met de eigenaren doorgesproken.

 

23-02-2017

De RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) heeft € 15.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek wederopbouw. Met deze subsidie werken we aan een goede opzet om de wederopbouw in kaart te kunnen brengen.

Wethouder Maas heeft in september 2016 het raadsvoorstel "opname cultuurhistorische panden" voor de raadsvergadering van oktober ingetrokken. Dit om reden dat er commotie was ontstaan naar aanleiding van de ingediende lijst.

Er is een nieuw plan van aanpak gemaakt om te komen tot een betere lijst.

Deze lijsten worden opnieuw gecontroleerd en worden daarna met de eigenaren doorgesproken.