Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

6.008 Onderzoeken en maatregelen treffen beperken wateroverlast.

6.008 Onderzoeken en maatregelen treffen beperken wateroverlast.
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 07-09-2014
Einddatum: 30-12-2019Toelichting

G
Kwaliteit

Nadat de studie over de wateroverlast en de hiervoor te nemen maatregelen voor Westkapelle is afgerond, zijn er het afgelopen jaar al een aantal werkzaamheden opgepakt. De overstort aan de noordzijde van Westkapelle is verruimd. Verder zijn er diverse regenwaterriolen aangelegd. Door deze maatregelen neemt de kans op overlast af. Verder zijn er diverse maatregelen in voorbereiding genomen. Deze zullen in 2017 in uitvoering komen.  

In bungalowpark Breezand I te Vrouwenpolder is het drainagesysteem vernieuwd en robuuster gemaakt. Hiermee neemt de afvoercapaciteit toe en zal de kans op grondwateroverlast verminderen.  

 

15-02-2017

Nadat de studie over de wateroverlast en de hiervoor te nemen maatregelen voor Westkapelle is afgerond zijn er afgelopen jaar al een aantal werkzaamheden opgepakt. De overstort aan de noordzijde van Westkapelle is verruimd. Verder zijn er diverse regenwaterriolen aangelegd. Door deze maatregelen neemt de kans op overlast af. Verder zijn er diverse maatregelen in voorbereiding genomen. Deze zullen in 2017 in uitvoering komen.  

In bungalowpark Breezand I te Vrouwenpolder is het drainagesysteem vernieuwd en robuuster gemaakt. Hiermee neemt de afvoercapaciteit toe en zal de kans op grondwateroverlast verminderen.