Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

6.015 Opstellen van het duurzaamheidsplan 2017-2020

6.015 Opstellen van het duurzaamheidsplan 2017-2020
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 30-09-2015Toelichting

G
Kwaliteit

Duurzaamheidsplan is op 15-12-2016 door de gemeenteraad vastgesteld.  De wethouder heeft hierbij toegezegd dat de gemeenteraad tijdens de  raadsbijeenkomst in het eerste kwartaal van 2017 wordt bijgepraat over de uitvoering van het duurzaamheidsplan.

Hierbij komen aanbod: nulmeting, monitoring, aanjaagfunctie en duurzaamheidsagenda.

Daarnaast komen er voorstellen voor de motie 'investering in duurzaamheid/energiecoöperatie' en 'energieneutraal bouwen maximaal stimuleren'.