Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

6.016 Opstellen, uitvoeren en evalueren duurzaamheidsagenda

6.016 Opstellen, uitvoeren en evalueren duurzaamheidsagenda
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-01-2015Toelichting

G
Kwaliteit

Zie 6.015

30-01-2017

Duurzaamheidsplan is op 15-12-2016 door de gemeenteraad vastgesteld.  De wethouder heeft hierbij toegezegd dat de gemeenteraad tijdens de  raadsbijeenkomst in het eerste kwartaal van 2017 wordt bijgepraat over de uitvoering van het duurzaamheidsplan.

Hierbij komen aanbod: nulmeting, monitoring, aanjaagfunctie en duurzaamheidsagenda.

Daarnaast komen er voorstellen voor de motie 'investering in duurzaamheid/energiecoöperatie' en 'energieneutraal bouwen maximaal stimuleren'.