Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

6.018 Vergroten aandeel duurzaam opgewekte energie

6.018 Vergroten aandeel duurzaam opgewekte energie
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2014Toelichting

G
Kwaliteit

Om te komen tot een Energieneutrale organisatie in 2030 en een Enegieneutrale gemeente Veere in 2050 is één van de speerpunten het vergroten van het aandeel duurzame energie (Route 8 van het duurzaamheidsplan).

In 2016 zijn hiervoor de volgende projecten in gang gezet:

- Gemeentehuis gasloos maken d.m.v. luchtwarmtepomp

- Gemeenteloods energieneutraal

- Haalbaarheidsstudie Energieneutraal Koudekerke icm zonnepark

- Windmolen Neeltje Jans

Jaarlijks zal opwekking duurzame energie een parameter zijn in de monitoring.