Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

7.001 Deelname aan de GR GGD

7.001 Deelname aan de GR GGD
Portefeuillehouder
Maas C.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2017Toelichting

G
Kwaliteit

In laatste kwartaal 2016 is besloten een extra bijdrage aan de GGD toe te kennen voor de functie van gedragswetenschapper en vertrouwensarts binnen Veilig Thuis. De extra bijdrage is € 4.678. De jaarrekening 2016 van de GGD wordt medio 2017 verwacht.

De programmabegroting 2017 is vastgesteld door de raad.

 

13-01-2017

In laatste kwartaal 2016 is besloten een extra bijdrage aan de GGD toe te kennen voor de functie van gedragswetenschapper en vertrouwensarts binnen Veilig Thuis. De extra bijdrage is € 4.678.

De eerste begrotingswijziging 2017 van de GGD is vastgesteld door de raad. Het tekort in 2017 van  € 20.960 wordt toegevoegd aan het budget van de GGD.

De programmabegroting 2017 is vastgesteld door de raad.