Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

7.006 Zeggenschap uitoefenen bij Delta N.V.

7.006 Zeggenschap uitoefenen bij Delta N.V.
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2014Toelichting

G
Kwaliteit

Zie toelichting doelstelling.