Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

7.010 Deelname aan Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (OLAZ)

7.010 Deelname aan Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (OLAZ)
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2016Toelichting

G
Kwaliteit

De financiële jaarstukken zijn op 26 mei 2016 in de raad behandeld. Het Algemeen bestuur van het OLAZ heeft de jaarstukken vastgesteld op 30 juni 2016. 

16-02-2017

De financiële jaarstukken zijn  op 26 mei 2016 in de raad behandeld. Het Algemeen bestuur van het OLAZ heeft de jaarstukken vastgesteld op 30 juni 2016.