Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

7.012 Uitbreiding begraafcapaciteit Koudekerke en Domburg

7.012 Uitbreiding begraafcapaciteit Koudekerke en Domburg
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-03-2014
Einddatum: 30-12-2018Toelichting

G
Kwaliteit

In de raad van januari  2016 is krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de begraafplaatsen in Koudekerke en Domburg.  In 2016 is  gestart met de voorbereidingen voor uitvoering. Communicatie is een belangrijk onderdeel van de verdere voorbereidingen. Voor Koudekerke is daarom ruim de tijd genomen e.e.a. goed met alle betrokkenen te communiceren.  In dat kader zijn er in 2016 op de begraafplaats borden geplaatst.  De daadwerkelijke uitvoering start in 2018. In Domburg zouden we direct na verwerving van de grond starten met de ophoging, zodat de grond voldoende tijd heeft om na te zakken. De verwerving is in 2106 nog niet afgerond.

 

 

  

16-02-2017

In de raad van januari  2016 is  krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de begraafplaatsen in Koudekerke en Domburg.  In 2016 is  gestart met de voorbereidingen voor uitvoering. Communicatie is een belangrijk onderdeel van de verdere voorbereidingen. Voor Koudekerke is daarom ruim de tijd genomen e.e.a. goed met alle betrokkenen te communiceren.  In dat kader zijn er in 2016 op de begraafplaats borden geplaatst.  De daadwerkelijk uitvoering start in 2018. In Domburg zouden we direct na verwerving van de grond starten met de ophoging, zodat de grond voldoende tijd heeft om na te zakken. De verwerving is in 2106 nog niet afgerond.