Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

8.001 Bestemmingsplan Fort den Haakweg

8.001 Bestemmingsplan Fort den Haakweg
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 19-01-2016
Einddatum: 06-09-2017Toelichting

G
Kwaliteit

Het (ontwerp) bestemmingsplan is opgesteld als juridisch-planologische uitwerking van het Masterplan. Dit op basis van het door de supervisor aan u, via de raadscommissie RO van 28 november 2016, gepresenteerde voorlopige landschaps/inpassingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan ligt van 12 januari tot en met 22 februari 2017 ter inzage.   Op 11 januari 2017 organiseerde de Dorpsraad Vrouwenpolder een informatie/inloopavond waarbij onder andere het ontwerp bestemmingsplan is toegelicht. Het definitief ontwerp is op 20 april 2017 aan u ter goedkeuring aangeboden (onder voorbehoud van de procedure en het proces rond de planvorming van het definitieve landschaps/inpassingsplan). In juni 2017 wordt het bestemmingsplan aan u ter besluitvorming aangeboden.

10-02-2017

Conform uw besluit van 11 juni 2015 ("Nota Supervisie Fort den Haakweg") stelde het bureau Rho het (ontwerp) bestemmingsplan op als juridisch-planologische uitwerking van het Masterplan. Dit op basis van het door de supervisor aan u, via de raadscommissie RO van 28 november 2016, gepresenteerde voorlopige landschaps/inpassingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan ligt van 12 januari tot en met 22 februari 2017 ter inzage.  Dit maakten wij op 11 januari 2017 bekend. Op 11 januari 2017 organiseerde de Dorpsraad Vrouwenpolder een informatie/inloopavond waarbij onder andere het ontwerp bestemmingsplan door het bureau Rho is toegelicht. Het ontwerp bestemmingsplan wordt op 20 april 2017 aan u ter besluitvorming aangeboden (onder voorbehoud van de procedure en het proces rond de planvorming van het definitieve landschaps/inpassingsplan). Daarbij wordt verder aan u het definitieve landschaps/inpassingsplan en de grondexploitatie ter besluitvorming voorgelegd.


G
Tijd

November-december 2015: aanbesteding.

Januari 2016: opdrachtgunning aan het bureau Rho.

2016: opstellen bestemmingsplan.

12 januari t/m 22 februari 2017: procedure bestemmingsplan.

8 juni 2017: besluitvorming bestemmingsplan.

G
Geld

De kosten voor het opstellen zijn opgenomen in de grondexploitatie.