Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

8.002 Actualiseren beheerplan wegen

8.002 Actualiseren beheerplan wegen
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2016Toelichting

G
Kwaliteit

Het beheerplan wegen is geactualiseerd en in oktober 2016 door de raad vastgesteld.

16-02-2017

Het beheerplan wegen is geactualiseerd en in oktober door de raad vastgesteld.