Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

8.003 Herontwikkelen van het Singelgebied Domburg

8.003 Herontwikkelen van het Singelgebied Domburg
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2015Toelichting

G
Kwaliteit

De herontwikkeling van het gebied rond de Singel is gestart. Er is gewerkt aan een integraal ontwerp voor het hele gebied. Dit plan is ontwikkeld op basis van de nieuwste inzichten op het gebied van woningbehoefte, parkeeroplossingen en ontwikkelingen in de markt. Vertrekpunt en kader voor het ontwerp is de Visie Domburg. In december is het eerste plan aan de inwoners van Domburg gepresenteerd op een zeer druk bezochte inloopavond. De opzet van het plan is goed ontvangen. Aan de hand van tips en opmerkingen wordt het plan opnieuw bekeken.

10-02-2017

De herontwikkeling van het gebied rond de Singel is gestart. Er is gewerkt aan een integraal ontwerp voor het hele gebied. Dit plan is ontwikkelt op basis van de nieuwste inzichten op het gebeid van woningbehoefte, parkeeroplossingen en ontwikkelingen in de markt. Vertrekpunt en kader voor het ontwerp is de Visie Domburg. In december is het eerste plan aan de inwoners van Domburg gepresenteerd op een zeer druk bezochte inloopavond. De opzet van het plan is goed ontvangen. Aan de hand van tips en opmerkingen wordt het plan opnieuw bekeken.


G
Tijd

Naar verwachting is het eerste concept van het ontwerp voor het gebied rond de Singel in het vierde kwartaal gereed. Planning is afhankelijk van diverse onderzoeken en eventuele gevolgen voor de invulling.

G
Geld

Aan de hand van het eerste concept zal een exploitatieberekening worden gemaakt. Als de uitkomsten bekend zijn hebben we een goed beeld van de financiële situatie.