Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

8.008 Herbestemming Mijnenmagazijn Veere

8.008 Herbestemming Mijnenmagazijn Veere
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 07-02-2013
Einddatum: 30-12-2015

In 2010 kocht de gemeente een deel van de opstallen van het complex Mijnenmagazijn aan. Dit betrof het Mijnenmagazijn en het naastgelegen kantinegebouw. De opgave is om via marktconsultatie te komen tot een duurzame en exploitabele herbestemming.Toelichting

G
Kwaliteit

 In november 2015 is samen met BOEi succesvol subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voor een vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek met als doel concrete randvoorwaarden en beoordelingscriteria op te stellen voor een tender/marktuitvraag. In 2016/2017 voert BOEi dit vervolgonderzoek uit. De planning is om in het eerste halfjaar van  2017 de tender/marktuitvraag "online" te zetten, zodat een ieder met plannen voor een mogelijke invulling van het gebouw deze kan indienen.

10-02-2017

Het complex van het Mijnenmagazijn bestaat uit het Mijnenmagazijn, het naastgelegen kantinegebouw en de aanlegsteiger. Het complex is een Rijksmonument en ligt in het Beschermd Stadsgezicht van Veere. In april 2010 kocht de gemeente een deel van de opstallen aan. Dit betreft het Mijnenmagazijn en het naastgelegen kantinegebouw. De aanlegsteiger en de ondergrond zijn van de Provincie. De achterliggende bunkertjes horen niet bij het complex van het Mijnenmagazijn. Deze zijn wel van de gemeente, de ondergrond is van de Provincie. In december 2012 deed de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel erfgoed (BOEi) onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden. In september 2013 nam u hiervan kennis. Mogelijke scenario's zijn verblijfsrecreatie (lofts en/of hotel) en bedrijfsruimte . Sindsdien spreken wij met diverse initiatiefnemers/marktpartijen over een mogelijke invulling/herbestemming. In november 2015 hebben wij samen met BOEi succesvol subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voor een vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek met als doel concrete randvoorwaarden en beoordelingscriteria op te stellen voor een tender/marktuitvraag. In 2016/2017 voert BOEi dit vervolgonderzoek uit. De planning is om in maart 2017 de tender/marktuitvraag "online" te zetten, zodat een ieder met plannen voor een mogelijke invulling van het gebouw deze kan indienen.


09-02-2017

Het complex van het Mijnenmagazijn bestaat uit het Mijnenmagazijn, het naastgelegen kantinegebouw en de aanlegsteiger. Het complex is een Rijksmonument en ligt in het Beschermd Stadsgezicht van Veere. In april 2010 kocht de gemeente een deel van de opstallen aan. Dit betreft het Mijnenmagazijn en het naastgelegen kantinegebouw. De aanlegsteiger en de ondergrond zijn van de Provincie. De achterliggende bunkertjes horen niet bij het complex van het Mijnenmagazijn. Deze zijn wel van de gemeente, de ondergrond is van de Provincie. In december 2012 deed de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel erfgoed (BOEi) onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden. In september 2013 nam u hiervan kennis. Mogelijke scenario's zijn verblijfsrecreatie (lofts en/of hotel) en bedrijfsruimte . Sindsdien spreken wij met diverse initiatiefnemers/marktpartijen over een mogelijke invulling/herbestemming. In november 2015 hebben wij samen met BOEi succesvol subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voor een vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek met als doel concrete randvoorwaarden en beoordelingscriteria op te stellen voor een tender/marktuitvraag. In 2016/2017 voert BOEi dit vervolgonderzoek uit. De planning is om in maart 2017 de tender/marktuitvraag "online" te zetten, zodat een ieder met plannen voor een mogelijke invulling van het gebouw kan indienen.


G
Tijd

April 2010: aankoop opstallen Mijnenmagazijn en kantinegebouw.

December 2012: haalbaarheidsonderzoek BOEi.

September 2013: informeren gemeenteraad stand van zaken.

2014-2016: oriënterende gesprekken initiatiefnemers/marktpartijen.

2016/2017: vervolgonderzoek BOEi.

 

O
Geld

De opstallen Mijnenmagazijn en het naastgelegen kantinegebouw zijn in april 2010 aangekocht voor €125.000. De boekwaard per 1 januari 2016 was € 235.472. In verband met nieuwe regelgeving voor grondexploitaties, besloot u op 7 juli 2016 (Kadernota 2016) om de boekwaarde per 1 januari 2016 volledig af te boeken ten laste van de reserve grondbedrijf. Dit is gebeurd via de 2e Marap 2016.

In he rapport van BOEI (december 2012) is een raming gemaakt van de restauratiekosten:

- Mijnenmagazijn: € 720.212

- Kantinegebouw: € 111.679

- Aanlegsteiger: € 495.930

Totaal: € 1.328.321

Het onderzoek van BOEi (2012) is bekostigd uit de subsidie Fonds Regionale Ontwikkeling/Operationeel programma Zuid-Nederland (OP-Zuid). De kosten van het vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek zijn €10.189 (inclusief BTW). De RCE-subsidie is €7.132,00. Het verschilbedrag, € 3.057,00 wordt betaald door de gemeente en BOEi.