Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

8.009 Kostendragers project Veelzijdig Veere

8.009 Kostendragers project Veelzijdig Veere
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 07-02-2013
Einddatum: 30-12-2016Toelichting

G
Kwaliteit

De gemeenteraad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers (Placemaking stad Veere) en op 1 oktober 2015 heeft de raad het beeldkwaliteitplan voor het Oranjeplein en directe omgeving vastgesteld. Hiermee zijn de ruimtelijke contouren bepaald voor het Oranjeplein 'nieuwe stijl'. De functies die hier zullen worden toegelaten bepalen in welke mate er geld 'verdiend' kan worden bij de uitgifte van de gemeentelijke gronden en de herontwikkeling van het plangebied. Lopende de procedure voor het op te stellen nieuwe bestemmingsplan kunnen de kostendragers dus nauwkeuriger worden bepaald. Het concept-DPO-rapport is ontvangen en het concept-bestemmingsplan voor het Oranjeplein is in voorbereiding. Er heeft overleg plaatsgevonden met 3 betrokken partijen in de stad Veere. De planning is vaststelling van het bestemmingsplan in december 2017.

G
Tijd

Nu het beeldkwaliteitplan is vastgesteld door de raad  wordt de procedure voor een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Vooralsnog gaan we uit van vaststelling in de eerste helft van 2017. De doorlooptijd wordt uiteraard mede bepaald door eventuele inspraakreacties en zienswijzen.

G
Geld

Dit onderdeel wordt intern begeleid. De werkzaamheden (en daarmee de interne kosten) zijn opgenomen in de relevante afdelingsbudgetten. De toekomstige opbrengst is ook een deel van de dekking van te maken kosten. Voor het opstellen van het DPO-rapport en het bestemmingsplan is een budget beschikbaar.