Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

8.010 Onderzoeken gebruiksmogelijkheden Grote Kerk

8.010 Onderzoeken gebruiksmogelijkheden Grote Kerk
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 07-06-2017Toelichting

G
Kwaliteit

De rapportage van de 1e fase is afgerond. Op 21 november hebben wij een informatieavond in de Grote kerk georganiseerd om de plannen uit deze rapportage te presenteren aan belangstellenden. De belangstelling was groot, er waren zo'n 175 bezoekers.  In december heeft de raad opdracht verleend voor de 2e fase van de opdracht. In deze fase wordt een ontwerp gemaakt voor onder meer de entree, restaurant en publieke functies. Daarnaast worden de definitieve programmering en projectvoorstellen met definitieve investerings- en exploitatieramingen opgesteld. Dit wordt opgeleverd in de vorm van een projectbrochure, waarmee het bestuur van de Grote Kerk onder begeleiding van Ernst Veen het fondsenwervingstraject op kan starten. In de loop van 2018 kan dan met een deel van de voorgenomen programmering gestart worden.

G
Tijd

.

G
Geld

.