Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

8.012 Stimulering cultuurtoerisme in Veere

8.012 Stimulering cultuurtoerisme in Veere
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 30-09-2012
Einddatum: 30-12-2016Toelichting

G
Kwaliteit

Eind 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie (branding) van de stad Veere. Er zijn contacten gelegd met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere, waaronder de Stichting Delta Cultureel. Gemeentelijke en private ambities zijn met elkaar verbonden (synergie) en er is gekozen voor een eenduidige aanpak. Hiermee wordt aangesloten bij de strategische gedachte voor positionering van de stad zoals geformuleerd in het rapport van bureau XPEX (gebruiksmogelijkheden Grote Kerk). Dit is verder uitgewerkt in samenwerking met o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere. Vanuit deze samenwerking is bijvoorbeeld ook deelgenomen aan de 'Europa om de hoek' Kijkdagen op 9 en 10 mei 2015. In voorkomende gevallen vindt over één en ander overleg plaats met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere (o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere).

G
Tijd

In de winterperiode 2014/2015 is een plan uitgewerkt. De campagne is gestart met de opening van Museum Veere (28 maart 2015) en de 'Europa om de hoek Kijkdagen' op 9 en 10 mei 2015. Dit laatste staat ook in relatie tot de ontvangen subsidie vanuit het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (OP-zuid) voor het project Veelzijdig Veere.

G
Geld

Interne (personele) kosten zijn gedekt vanuit de afdelingsbudgetten. De externe kosten zijn deels betaald uit de toegekende subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling / Operationeel Programma Zuid-Nederland. Omdat de gemeentelijke ambities en belangen worden gedeeld met Stichting Delta Cultureel, Stichting Museum Veere en de ondernemers in stad, dragen ook deze partijen bij.