Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

8.019 Opstellen en afsluiten grondexploitatie overeenkomsten

8.019 Opstellen en afsluiten grondexploitatie overeenkomsten
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2016Toelichting

Het afsluiten van grondexploitatie- / samenwerkingsovereenkomsten is een continue proces.  Ook bij de vestiging van Nieuwe Economische Dragers worden overeenkomsten afgesloten.

Voortgang project KPN-gebouw in Domburg: In overleg met betrokken partijen is een plan ontwikkeld wat moet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. De aanvraag is inmiddels volledig en voldoet aan de randvoorwaarden. De ter inzagelegging in het kader van de zienswijzenprocedure vond inmiddels plaats. De ingediende zienswijzen worden op dit moment behandeld.

Voortgang project Der Boede in Koudekerke: Het bestemmingsplan Der Boede is op  14 april 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. Er is bericht van de Raad van State ontvangen, dat er één beroepschrift is ingekomen tegen het vastgestelde bestemmingsplan Der Boede. Dit beroep is in februari 2017 ingetrokken.

G
Kwaliteit
10-02-2017

Het afsluiten van grondexploitatie- / samenwerkingsovereenkomsten is een continue proces.  Ook bij de vestiging van Nieuwe Economische Dragers worden overeenkomsten afgesloten.

Voortgang project KPN-gebouw in Domburg: In overleg met betrokken partijen is een plan ontwikkeld wat moet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. De aanvraag is inmiddels volledig en voldoet aan de randvoorwaarden. De ter inzagelegging in het kader van de zienswijzenprocedure heeft inmiddels plaatsgevonden. De ingediende zienswijzen worden op dit moment behandeld.

Voortgang project Der Boede in Koudekerke: Het bestemmingsplan Der Boede is op  14 april 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. Er is bericht van de Raad van State ontvangen, dat er één beroepschrift is ingekomen tegen het vastgestelde bestemmingsplan Der Boede. De behandeling van dit beroepschrift wordt afgewacht.


10-02-2017

Het afsluiten van grondexploitatie- / samenwerkingsovereenkomsten is een continue proces.  Ook bij de vestiging van Nieuwe Economische Dragers worden overeenkomsten afgesloten.

Voortgang project KPN-gebouw in Domburg: In overleg met betrokken partijen is een plan ontwikkeld wat moet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. De aanvraag is inmiddels volledig en voldoet aan de randvoorwaarden. De ter inzagelegging in het kader van de zienswijzenprocedure heeft inmiddels plaatsgevonden. De ingediende zienswijzen worden op dit moment behandeld.

Voortgang project Der Boede in Koudekerke: Het bestemmingsplan Der Boede is op  14 april 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. Er is bericht van de Raad van State ontvangen, dat er één beroepschrift is ingekomen tegen het vastgestelde bestemmingsplan Der Boede. De behandeling van dit beroepschrift wordt afgewacht.


G
Tijd
G
Geld