Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

8.022 Beleidsregels voor Welstand en beeldkwaliteit beheren en ontwikkelen

8.022 Beleidsregels voor Welstand en beeldkwaliteit beheren en ontwikkelen
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2013
Einddatum: 31-05-2016Toelichting

G
Kwaliteit

De Welstandsnota 2012 is gewijzigd in de nota ruimtelijke kwaliteit 2016 en is vastgesteld door de raad op 26 mei 2016.

Naar aanleiding van de Algemene commissiebijeenkomst van 5 december 2016 wordt gezamenlijk met Flip ten Cate van de Federatie Ruimtelijke Ontwikkeling (Mooiwaarts) het spoor uitgezet naar de Omgevingswet.  We zijn bezig om processen te maken en intern te bespreken om te komen tot een team ruimtelijke kwaliteit voor de Omgevingswet.

23-02-2017

De Welstandsnota 2012 is gewijzigd in de nota ruimtelijke kwaliteit 2016 en is vastgesteld door de raad op 26 mei 2016.

Naar aanleiding van de raadsvergadering op 1 december 2016 wordt gezamenlijk met Flip ten Cate van de Federatie Ruimtelijke Ontwikkeling (Mooiwaarts) het spoor uitgezet naar de Omgevingswet.  We zijn bezig om processen te maken en intern te bespreken om te komen tot een team ruimtelijke kwaliteit voor de Omgevingswet.


23-02-2017

De Welstandsnota 2012 is gewijzigd in de nota ruimtelijke kwaliteit 2016 en is vastgesteld door de raad op 26 mei 2016.

Naar aanleiding van de raadsvergadering op 1 december 2016 wordt gezamenlijk met Flip ten Cate van de Federatie Ruimtelijke Ontwikkeling (Mooiwaarts) het spoor uitgezet naar de Omgevingswet.  We zijn bezig om processen te maken en intern te bespreken om te komen tot een team ruimtelijke kwaliteit voor de Omgevingswet.