Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

8.025 Uitwerken en begeleiden Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande

8.025 Uitwerken en begeleiden Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 19-09-2013Toelichting

G
Kwaliteit

 De eerste plannen hebben nu de planologische procedure doorlopen en de vergunningen zijn verleend. De bouw van het Beachhotel is afgerond. De bouw van Hotel de Tien Torens is gestart.  De vergunning voor hotel Middendorp/Willebrord  is inmiddels ook verleend. De gemeenteraad gaf als gevolg van de tussenuitspraak in de beroepsprocedure rond Het Soute (hoek Duinweg)  een verklaring van geen bedenkingen af.

13-02-2017

 De eerste plannen hebben nu de planologische procedure doorlopen en zijn verleend. De bouw van het Beachhotel is afgerond. De bouw van Hotel de Tien Torens is gestart.  De vergunning voor hotel Middendorp/Willebrord  is inmiddels ook verleend. Naar aanleiding van de beroepsprocedure rond Het Soute (hoek Duinweg) heeft de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.


G
Tijd

De ontwikkelingen liggen nog op het schema zoals dat in de uitvoeringsagenda van de centrumvisie is opgenomen.

G
Geld

In de diverse projecten is de gemeente geen mede-ontwikkelaar. Kosten komen volledig voor rekening van de initiatiefnemers. Exploitatiebijdragen komen ten goede voor het opplussen van de openbare ruimte zoals de reconstructie van Nieuwstraat/Ooststraat.