Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

8.026 Beheren en uitvoeren van het bestemmingsplan Buitengebied

8.026 Beheren en uitvoeren van het bestemmingsplan Buitengebied
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2016Toelichting

G
Kwaliteit

Op 25 mei 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.  Over één onderdeel (de aanwezige paardenbak op het perceel Kraaienestweg 1 te Veere) heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan en de gemeenteraad de mogelijkheid geboden het geconstateerde gebrek te herstellen. Op 30 november 2016 heeft de Raad van State opnieuw een tussenuitspraak gedaan. De gemeenteraad heeft op 2 februari 2017 voor de paardenbak een gewijzigd besluit vastgesteld.