Meer
Publicatiedatum: 29-08-2016

Inhoud

Terug

8.047 Maken één omgevingsplan voor de kernen

8.047 Maken één omgevingsplan voor de kernen
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014Toelichting

G
Kwaliteit

Op 9 maart 2015 is de commissie RO geïnformeerd over de aanvraag voor een pilot omgevingsplan. Het doel van deze pilot is om voor alle kernen (exclusief buitengebied) 1 omgevingsplan (vervangt bestemmingsplannen) te maken. In het kader van deregulering en digitalisering worden ook relevante gemeentelijke verordeningen en het cultuurhistorisch beleid in dit plan opgenomen. In juli 2016 hebben we groen licht gekregen van het ministerie van IenM voor het maken van een omgevingsplan voor de Veerse kernen. De pilot is onderdeel geworden van het Programma Omgevingswet binnen de gemeente.

G
Tijd

In juli 2016 hebben we groen licht gekregen van het ministerie van IenM voor het maken van een omgevingsplan voor de Veerse kernen.  Dit betekent dat we nu concreet aan de slag gaan. In het 1e kwartaal van 2017 wordt aan de gemeenteraad een kadernota voorgelegd waarin de kaders worden aangegeven voor het op te stellen omgevingsplan. Het maken van een omgevingsplan zal worden opgenomen in een nog te starten traject voor implementatie van de Omgevingswet. De gemeenteraad wordt hier in september/oktober 2016 over geïnformeerd.

G
Geld

De kosten voor dit bestemmingsplan worden gedekt uit het budget voor herziening van de komplannen